Interna webbkartan har bytt adress.

Ny sökväg till interna kartan är
https://internkarta.sundsvall.se


Ny sökväg till
Dagvattenkartan


Kartan kan bara nås internt, dvs när man är inloggad i det kommunala nätet.
Om du har sparade bokmärken, genvägar mm bör dessa uppdateras med den nya adressen.
Har du sparat egna kartor via verktyget dela karta är det inte säkert att de kommer fungera.

För mer info och möjlighet att ställa frågor hänvisas till Webbkartan-Open eMap Samarbetsrum https://intranat.sundsvall.se/382